สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
 

     ระบบ M - data    

                                                                                                                                  

 ตั้งแต่เดือน ม.ค. 60 เป็นต้นไป การพิมพ์รายรับ-จ่าย และสลิปเงินเดือน
ในระบบ M-data จะเปิดข้อมูลพิมพ์ได้ ก่อนเงินเดือนออก 1 วันทำการ

 

เงินเดือนมัธยม

เงินเดือนอำเภอเมือง

เงินเดือนกำแพงแสน

เงินเดือนดอนตูม

เงินเดือนพนักงานราชการและลูกจ้าง

 

กลับหน้าหลัก